fbpx Radosław Breska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Radosław Breska

Radosław Breska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Radosław Breska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka osób uzależnionych od  alkoholu podejmujących stacjonarne leczenie psychoterapeutyczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Machel, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. UG, dr hab. Marek Konopczyński, prof. P-WSPR w Warszawie

Gdańsk, 26 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: