fbpx Robert Domżał | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Domżał

Robert Domżał

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2007 roku

Robert Domżał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Porty i żegluga na dolnej Wiśle w XIII - XV wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: dr hab. Klemens Bruski, prof. UG, prof. dr hab. Andrzej Groth

Dyplom nr 2829.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: