fbpx Arkadiusz Marcin Pierzchalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Marcin Pierzchalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Marcin Pierzchalski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 29 czerwca 2007 roku

Arkadiusz Marcin Pierzchalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza oddziaływania rozpuszczalnej oraz błonowej postaci czynnika martwicy nowotworu (TNF) na receptory TNF w komórkach linii U937”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Bigda

Recenzenci: dr hab. Joanna Bereta, prof. dr hab. Jolanta Myśliwska

Dyplom nr 2838.


Gdańsk, 01 sierpnia 2007 r.