fbpx Robert Parol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Parol

Robert Parol

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Robert Parol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Resocjalizacyjne znaczenie przepustek w odbywaniu kary pozbawienia wolności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Henryk Machel, prof. UG, prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

Dyplom nr 2835.


Gdańsk, 26 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: