fbpx Marcin Adam Wieśniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Adam Wieśniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Adam Wieśniak

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 września 2007 roku

Marcin Adam Wieśniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Splątanie kwantowe w pewnych układach fizycznych (Quantum Entanglement in Some Physical Systems)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Życzkowski, dr hab. Michał Horodecki, prof. UG

Dyplom nr 2841.


Gdańsk, 21 września 2007 r.