fbpx Anna Aleksandra Filipowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Aleksandra Filipowicz

Anna Aleksandra Filipowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Anna Aleksandra Filipowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Naturalia non sunt turpia O  mięsności w poezji polskiej po roku 1945”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Ewa Graczyk, prof. UG, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Dyplom nr 2849.


Gdańsk, 10 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: