fbpx Grzegorz Marcin Czerwiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Marcin Czerwiński

Grzegorz Marcin Czerwiński

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Grzegorz Marcin Czerwiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń artystyczna w prozie Włodzimierza Odojewskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Tomaszewski, prof. dr hab. Bogusław Żyłko

Dyplom nr 2848.


Gdańsk, 10 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: