fbpx Małgorzata Anna Klinkosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Anna Klinkosz

Małgorzata Anna Klinkosz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Małgorzata Anna Klinkosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odmiejscowe nazwiska mieszkańców Pomorza Gdańskiego utworzone za pomocą sufiksu-ski

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Urszula Kęsik, prof. AP w Słupsku, prof. dr hab. Maria Biolik

Dyplom nr 2846.


Gdańsk, 10 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: