fbpx Paweł Sitkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Sitkiewicz

Paweł Sitkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Paweł Sitkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Historia i język filmu animowanego 1895-1945”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Andrzej Pitrus, prof. WSHE w Łodzi, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

Dyplom nr 2850.


Gdańsk, 10 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: