fbpx Damian Woś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Damian Woś

Damian Woś

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Damian Woś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Der Mensch als Rebell Betrachtungen zur Ausformung der bürgerlichen Bewusstseinsstruktur in der deutschsprachigen Literatur”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marian Holona

Recenzenci: dr hab. Grażyna Kwiecińska, prof. UW, dr hab. Mirosław Ossowski, prof. UG

Dyplom nr 2851.


Gdańsk, 15 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: