fbpx Marek Żejmo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Żejmo

Marek Żejmo

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Marek Żejmo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Możliwości i bariery adaptacji oraz  integracji Polaków w Szwajcarii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Piwnicki, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM

Dyplom nr 2857.


Gdańsk, 24 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: