fbpx Antoni Korjat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Antoni Korjat

Antoni Korjat

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Antoni Korjat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Idea i praktyka kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach współczesnych przemian europejskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Godlewski, prof. UKW, dr hab. Miron Kłusak, prof. UG

Dyplom nr 2856.


Gdańsk, 24 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: