fbpx Olga Labudda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Labudda

Olga Labudda

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2007 roku

Olga Labudda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analogi bradykininy oraz  ich N-acylowane pochodne modyfikowane w C-końcowym fragmencie cząsteczki resztami ograniczającymi swobodę konformacyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz, dr hab. inż. Aleksandra Olma, prof. PŁ

Dyplom nr 2860.


Gdańsk, 22 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: