fbpx Olga Labudda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olga Labudda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olga Labudda

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2007 roku

Olga Labudda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analogi bradykininy oraz  ich N-acylowane pochodne modyfikowane w C-końcowym fragmencie cząsteczki resztami ograniczającymi swobodę konformacyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz, dr hab. inż. Aleksandra Olma, prof. PŁ

Dyplom nr 2860.


Gdańsk, 22 października 2007 r.