fbpx Ireneusz Grulkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ireneusz Grulkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ireneusz Grulkowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 października 2007 roku

Ireneusz Grulkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dyfrakcja światła na  cylindrycznych falach ultradżwiękowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Kwiek

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Opilski, prof. dr hab. Antoni Śliwiński

Dyplom nr 2858.


Gdańsk, 22 października 2007 r.