fbpx Anna Pająkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Pająkowska

Anna Pająkowska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 2007 roku

Anna Pająkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cesarz Julian Apostata w świadectwach historyka Ammiana Marcelina i teologa Grzegorza z Nazjanzu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Iluk, prof UG

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Ceran, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Dyplom nr 2864.


Gdańsk, 23 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: