fbpx Rafał Mateja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Mateja

Rafał Mateja

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 października 2007 roku

Rafał Mateja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działalność kulturalno-oświatowa Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku Polaków z Zagranicy w latach 1929-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Koko, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Jakubowska, prof. dr hab. Marian Mroczko

Dyplom nr 2863.


Gdańsk, 23 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: