fbpx Monika Badecka-Kozikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Badecka-Kozikowska

Monika Badecka-Kozikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Monika Badecka-Kozikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza warsztatu metodycznego nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych Trójmiasta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Komorowska, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Dyplom nr 2872.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: