fbpx Michał Mochocki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Mochocki

Michał Mochocki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Michał Mochocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między grą a literaturą. Scenariusze narracyjnych gier fabularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. WSHE, dr hab. Andrzej Pitrus, prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Dyplom nr 2875.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: