fbpx Agnieszka Magdalena Tarwacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Magdalena Tarwacka

Agnieszka Magdalena Tarwacka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Agnieszka Magdalena Tarwacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Figura Chrystusa we  współczesnych inscenizacjach polskich. Od  Kazimierza Dejmka do  Krystyny Jandy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof UG, dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. US, dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 2869.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: