fbpx Piotr Zamojski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Zamojski

Piotr Zamojski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2007 roku

Piotr Zamojski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem intencjonalności procesu kształcenia: między pojęciem celu a refleksją nad sensem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof. dr hab. Jan Hudzik

Dyplom nr 2866.


Gdańsk, 04 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: