fbpx Wiesław Marek Laskowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Marek Laskowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Marek Laskowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2007 roku

Wiesław Marek Laskowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nieklasyczne korelacje układów złożonych z wielu kubitów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Recenzenci: prof. PG, dr hab. Paweł Juliusz Horodecki, prof. dr hab. Marek Marcin Kuś

Dyplom nr 2880.


Gdańsk, 04 grudnia 2007 r.