fbpx Kamil Mazurkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kamil Mazurkiewicz

Kamil Mazurkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 listopada 2007 roku

Kamil Mazurkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przyłączenie elektronu a wewnątrz- i międzycząsteczkowe przeniesienie protonu w zasadach nukleinowych i ich kompleksach. Przypuszczalne znaczenie w procesie uszkadzania DNA przez niskoenergetyczne elektrony”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Rak

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Adam Liwo, prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak

Dyplom nr 2884.


Gdańsk, 05 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: