fbpx Grzegorz Wierczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Wierczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Wierczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 października 2007 roku

Grzegorz Wierczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Urzędowa publikacja aktu prawnego jako realizacja zasady jawności prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. UG, Andrzej Szmyt

Dyplom nr 2886.


Gdańsk, 28 grudnia 2007 r.