fbpx Xymena Luiza Synak-Pskit | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Xymena Luiza Synak-Pskit

Xymena Luiza Synak-Pskit

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2007 roku

Xymena Luiza Synak-Pskit

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teoria metafory Jacquesa Derridy i jej stosowanie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Dyplom nr 2887.


Gdańsk, 28 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 15:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: