fbpx Paweł Galiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Galiński

Paweł Galiński

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2008 roku

Paweł Galiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 2911.


Gdańsk, 24 stycznia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: