fbpx Angelika Ewa Kędzierska-Szczepaniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Angelika Ewa Kędzierska-Szczepaniak

Angelika Ewa Kędzierska-Szczepaniak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2008 roku

Angelika Ewa Kędzierska-Szczepaniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Finansowe aspekty procesów fuzji i przejęć spółek notowanych na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Recenzenci: prof. AE w Katowicach, dr hab. Romuald Hanisz, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 2912.


Gdańsk, 24 stycznia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: