fbpx Grażyna Szyling | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Szyling | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Szyling

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2008 roku

Grażyna Szyling

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Drugi układ wymagań programowych w szkołach gimnazjalnych - znaczenie i funkcjonowanie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Teresa Bauman, prof. UWM, dr hab. Dorota Klus-Stańska

Dyplom nr 2905.


Gdańsk, 25 stycznia 2008 r.