fbpx Grażyna Szyling | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Szyling

Grażyna Szyling

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2008 roku

Grażyna Szyling

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Drugi układ wymagań programowych w szkołach gimnazjalnych - znaczenie i funkcjonowanie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Teresa Bauman, prof. UWM, dr hab. Dorota Klus-Stańska

Dyplom nr 2905.


Gdańsk, 25 stycznia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: