fbpx Wojciech Gryk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Gryk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Gryk

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2008 roku

Wojciech Gryk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie wybranych jonów przejściowych w kryształach laserowych i scyntylatorach metodami spektroskopii wysokociśnieniowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Grinberg

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Godlewski, prof. dr hab. Gerard Jerzy Śliwiński

Dyplom nr 2906.


Gdańsk, 17 marca 2008 r.