fbpx Magdalena Agata Płotka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Agata Płotka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Agata Płotka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 14 grudnia 2007 roku

Magdalena Agata Płotka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Białkowe składniki mitochondrialnego nukleoidu drożdży Saccharomyces cerevisiae

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Hanna Kmita, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 2894.


Gdańsk, 27 marca 2008 r.