fbpx Joanna Znaniecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Znaniecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Znaniecka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 11 stycznia 2008 roku

Joanna Znaniecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Asymbiotyczne rozmnażanie storczyków w kulturach roślinnych in vitro. Badanie zmienności somaklonalnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka, prof. dr hab. Jan Jarosław Rybczyński

Dyplom nr 2909.


Gdańsk, 27 marca 2008 r.