fbpx Anna Maria Golec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Golec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Golec

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2007 roku

Anna Maria Golec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nadzór korporacyjny a konkurencyjność spółek notowanych na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci: prof. AGH, dr hab. Adam Peszko, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2898.


Gdańsk, 21 stycznia 2008 r.