fbpx Anna Pawłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Pawłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Pawłowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 stycznia 2008 roku

Anna Pawłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Statystyczne badania ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Balicki

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Kotowska, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 2914.


Gdańsk, 01 marca 2008 r.