fbpx Natalia Bożena Jagodzińska-Sadowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Bożena Jagodzińska-Sadowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Bożena Jagodzińska-Sadowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2008 roku

Natalia Bożena Jagodzińska-Sadowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania jakością w/g standardów ISO 9001:2000 w małych i średnich przedsiębiorstwach. Identyfikacja i doskonalenie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Dyplom nr 2913.


Gdańsk, 01 marca 2008 r.