fbpx Anna Kępczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kępczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kępczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2008 roku

Anna Kępczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody różnicowe uwikłane dla cząstkowych równań różniczkowo funkcyjnych pierwszego rzędu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Malec, prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

Dyplom nr 2918.


Gdańsk, 21 lutego 2008 r.