fbpx Małgorzata Półtorak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Półtorak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Półtorak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2008 roku

Małgorzata Półtorak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prognozowanie osiągnięć szkolnych uczniów klas początkowych na  podstawie badań Międzynarodowym Testem Dysleksji I. Smythe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Niemierko, prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło

Dyplom nr 2904.


Gdańsk, 14 lutego 2008 r.