fbpx Katarzyna Bagińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Bagińska

Katarzyna Bagińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2008 roku

Katarzyna Bagińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza, badania konformacji i równowag kwasowo-zasadowych peptydów opartych o sekwencję heptaalaniny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Dyplom nr 2908.


Gdańsk, 12 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 sierpnia 2015 roku, 13:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: