fbpx Janusz Krzysztof Mosakowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Janusz Krzysztof Mosakowski

Janusz Krzysztof Mosakowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2007 roku

Janusz Krzysztof Mosakowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Burkot, prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Dyplom nr 2888.


Gdańsk, 28 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: