fbpx Katarzyna Tatiana Wojda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Tatiana Wojda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Tatiana Wojda

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Katarzyna Tatiana Wojda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz flory i fauny w dwóch izbornikach z XI wieku na  tle kultury Rusi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. AP w Krakowie, dr hab. Halina Chodurska

Dyplom nr 2923.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.