fbpx Grzegorz Grzegorczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Grzegorczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Grzegorczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Grzegorz Grzegorczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problems of translating humorous texts: Polish rendering of sketches from Monty Python´s Flying Circus”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 2922.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.