fbpx Tomasz Żurawlew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Żurawlew

Tomasz Żurawlew

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Tomasz Żurawlew

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetyka ironii w twórczości Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz  w przekładach Karla Dedeciusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Ewa Żebrowska, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 2925.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: