fbpx Anna Maria Reglińska-Jemioł | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Reglińska-Jemioł

Anna Maria Reglińska-Jemioł

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Anna Maria Reglińska-Jemioł

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak

Dyplom nr 2926.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: