fbpx Lucyna Anna Rojek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Anna Rojek

Lucyna Anna Rojek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Lucyna Anna Rojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pisarze pustelnicy. Karpiński, Fredro, Peiper, Białoszewski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Dyplom nr 2927.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: