fbpx Lucyna Anna Rojek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Anna Rojek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Anna Rojek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Lucyna Anna Rojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pisarze pustelnicy. Karpiński, Fredro, Peiper, Białoszewski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Dyplom nr 2927.


Gdańsk, 07 kwietnia 2008 r.