fbpx Gerard Stefan Kanarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gerard Stefan Kanarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gerard Stefan Kanarek

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 lutego 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Gerard Stefan Kanarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Helmintofauna kormorana Phalacrocorax carbo (L., 1758) z północnej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska

Dyplom nr 2931.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.