fbpx Natasza Kosakowska-Berezecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natasza Kosakowska-Berezecka

Natasza Kosakowska-Berezecka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 kwietnia 2008 roku

Natasza Kosakowska-Berezecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ tożsamości jednostki na  percepcję ról płciowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Boski, prof. SWPS, dr hab. Anna Kwiatkowska

Dyplom nr 2934.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: