fbpx Natasza Kosakowska-Berezecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natasza Kosakowska-Berezecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natasza Kosakowska-Berezecka

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 kwietnia 2008 roku

Natasza Kosakowska-Berezecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ tożsamości jednostki na  percepcję ról płciowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Boski, prof. SWPS, dr hab. Anna Kwiatkowska

Dyplom nr 2934.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.