fbpx Joanna Barbara Zdrojewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Barbara Zdrojewska

Joanna Barbara Zdrojewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2008 roku

Joanna Barbara Zdrojewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fremdsprachliche Schülerinteraktionen von Dialogen zu Polylogen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 2946.


Gdańsk, 09 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: