fbpx Joanna Barbara Zdrojewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Barbara Zdrojewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Barbara Zdrojewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2008 roku

Joanna Barbara Zdrojewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fremdsprachliche Schülerinteraktionen von Dialogen zu Polylogen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 2946.


Gdańsk, 09 maja 2008 r.