fbpx Jacek Bielak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Bielak

Jacek Bielak

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2008 roku

Jacek Bielak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bursztynnictwo gdańskie od II połowy XVI do początku XVIII wieku. Studium z historii nowożytnego rzemiosła artystycznego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Trzoska, prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński

Dyplom nr 2947.


Gdańsk, 19 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: