fbpx Jacek Bielak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Bielak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Bielak

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2008 roku

Jacek Bielak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bursztynnictwo gdańskie od II połowy XVI do początku XVIII wieku. Studium z historii nowożytnego rzemiosła artystycznego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Trzoska, prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński

Dyplom nr 2947.


Gdańsk, 19 maja 2008 r.