fbpx Alicja Lidia Antonowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Lidia Antonowicz

Alicja Lidia Antonowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2008 roku

Alicja Lidia Antonowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju franchisingu w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Barbara Dobiegała-Korona, prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Dyplom nr 2948.


Gdańsk, 21 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: