fbpx Alicja Lidia Antonowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Lidia Antonowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Lidia Antonowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2008 roku

Alicja Lidia Antonowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju franchisingu w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Barbara Dobiegała-Korona, prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Dyplom nr 2948.


Gdańsk, 21 maja 2008 r.