fbpx Marcin Marek Pchałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Marek Pchałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Marek Pchałek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2008 roku

Marcin Marek Pchałek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na  środowisko w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bartosz Rakoczy

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Górski, prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Dyplom nr 2952.


Gdańsk, 27 maja 2008 r.