fbpx Lech Marek Iliszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Marek Iliszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Marek Iliszko

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2007 roku

magister Biologii

Lech Marek Iliszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ kolonii lęgowej kormorana Phalacrocorax carbo w Kątach Rybackich na ekosystem leśny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Adam Barcikowski, prof. dr hab. Andrzej Jan Martyniak

Dyplom nr 2956.


Gdańsk, 06 czerwca 2008 r.