fbpx Sebastian Jakub Konefał | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sebastian Jakub Konefał

Sebastian Jakub Konefał

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2008 roku

Sebastian Jakub Konefał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antynomie cielesności w amerykańskim kinie science fiction oraz  horrorze po roku 1960”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Słupsku, dr hab. Mirosław Przylipiak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Andrzej Pitrus

Dyplom nr 2957.


Gdańsk, 09 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: